Czujki wchodzące w skład ochrony obwodowej

31 gru

Czujki ochrony obwodowejSłowo „czujka” zostało zapożyczone do terminologii powiązanej z systemami zabezpieczeń z dziedziny wojskowości. W wojsku nazywa się tak obstawę lub straż. Czujka w alarmie domowym pełni taką samą rolę, jak czujka w służbie wojskowej: jej przeznaczeniem jest udzielanie odpowiedniej informacji. Oczywiście dane gromadzone przez czujkę w wojsku mają zupełnie inny charakter, ale idea jest porównywalna. Czujka w armii dostarcza informacji do właściwego organu dowodzenia, aby ten mógł podjąć adekwatne działania. Czujka w alarmie przekazuje dane do centralki alarmowej, która pełni podobną rolę jak organ dowodzenia w wojsku. Jeżeli w otoczeniu czujki zdarzy się coś, co zgodnie z ustawieniem centrali alarmowej zostanie zinterpretowane jako niebezpieczeństwo, centrala alarmowa przekaże rozkazy właściwym elementom systemu, aby podjęły one właściwe akcje.

Partycje w systemach alarmowych

3 lip

Jeśli jednak potrzebne jest rozwiązanie dające pełną autonomię, ale wciąż używające z zalet wspólnego systemu, z pomocą nadchodzi mechanizm rozdziału alarmu domowego na odrębne części. Taki podział osiągalny jest w najmocniej nowoczesnych centralach alarmowych INTEGRA firmy SATEL. ALarm podzielony na partycje ustanawia użytkowo niepodległe od siebie obwody, w których zarządzanie i dostęp ograniczony jest do zasięgu partycji. Dowolna z partycji tak podzielonego systemu posiada własnego nadzorcę, który może zarządzać użytkownikami w ramach podlegającego mu fragmentu całego alarmu domowego. Takie rozwiązanie idealnie sprawdza się w sytuacjach, gdzie indywidualne podsystemy wykorzystywane są przez absolutnie niezależnych użytkowników – np. dzierżawców wspólnej powierzchni biurowej lub handlowej.

Automatyka a energooszczędność

6 kwi

Automatyka a energooszczędnośćCzujka magnetyczna umożliwiająca w alarmie domowym na detekcję próby otwarcia lub wyważenia okna może się nadać do samoczynnego wyłączenia grzejników w wietrzonym pomieszczeniu, i przywrócenia temperatury właściwej po jego ponownym zamknięciu.  Dobrym przykładem zmniejszającym koszt energii cieplnej w momencie wietrzenia pokoju. Naturalnie ten sam mechanizm da się zastosować także w klimatyzowanych pokojach, redukując ilość energii pochłanianą przez urządzenia schładzające powietrze.

Alarm bezprzewodowy MICRA

3 gru

Jako reakcja na oczekiwania naszych Klientów, opracowaliśmy bezprzewodowy system MICRA. Został zaprojektowany z myślą o systemach, w których łatwość obsługi i czas instalacji ważniejsze są od obszernych możliwości. Bez wątpienia, ustępstwo nie dotyczy skuteczności i solidności – pod tymi motywami, system bezprzewodowy MICRA nie odbiega od bardziej rozbudowanych funkcjonalnie odpowiedników konkurencji. Sercem alarmu bezprzewodowego MICRA jest moduł alarmowy oferujący obsługę czujek również bezprzewodowych, jak i standardowych – przewodowych. Moduł ten zaopatrzony został w komunikator GSM/GPRS oferujący opcję powiadamiania o alarmie (za pomocą sms’a oraz bezpłatnych tzw. „CLIP”) a także monitoringu – przesyłania danych do firmy zajmującej się ochroną. Z modułem MICRA wbudowany został również zasilacz buforowy, zapewniający nieprzerwaną pracę systemu z baterii przez wiele godzin w momencie zaniku głównego zasilania sieciowego. Zapewnienie ciągłości pracy jest kluczowe dla zabezpieczenia stabilnego poziomu bezpieczeństwa obiektu.